Elftal 1930

De jaren 1930 t/m 1939

Bestuurlijk ging het in de begin jaren dertig nog niet best met de club. Op 6 januari 1930 was voorzitter de Laat genoodzaakt om secretaris L.van Wijngaarden uit de vereniging te zetten. De heer de Laat werd toen secretaris en de heer Riem werd de nieuwe voorzitter van Kranenburg. Niet lang heeft de heer Riem echter deze functie bekleed want op de volgende ledenvergadering op 27 maart 1930 trad hij alweer af in kwam de heer H. Koster voor hem in de plaats.

De armoedige kleedruimte wat Kranenburg in die tijd had was de club onwaardig en er werd dus druk gezocht naar wederom een nieuw terrein en dat lukte!
Een stuk grond liggende langs de duinstrook van Den Haag richting Monster werd door de eigenaar (de heer Zonneveld) aan Kranenburg verhuurd. Er was echter op dit terrein nog helemaal geen voetbalveld en kleedtent te herkennen maar door de medewerking van vele leden kwam dit allemaal keurig in orde.

Zeer verdienstelijk hadden zich hier vooral gemaakt de heren H. Riem, H. Tebbenhoff sr, Roel van Dam en B. v.d. Slagt. Kranenburg had eindelijk een eigen terrein en bloeide gelijk helemaal op.
Voetbalvereniging Duno kreeg naast de velden van Kranenburg ook een eigen terrein en zo werden de twee clubs buren. De beide clubs konden het erg goed met elkaar vinden en organiseerde vaak gezamenlijke serie wedstrijden.

De gezonde kracht van de club werd getoond in dat zelfde jaar 1930 toen er een jeugdafdeling werd opgericht die onder leiding kwam te staan van de heren E. Kranenburg en P. Schouten.
Bovendien werd in het seizoen 1930-1931 Kranenburg 1 kampioen van de H.V.B Klasse. Om het algehele kampioenschap van die HVB klasse moest de club tegen Scheveningen 2. Ondanks dat er bij Kranenburg maar liefst 5 spelers voor het HVB elftal uitkwamen verloor men geheel onverwacht en teleurstellend deze wedstrijd met 6-2. Nietemin promoveerde Kranenburg naar de KNVB en dat betekende weer dat de velden vergroot moesten worden en dat er wasgelegenheid moest komen. Alle leden staken wederom de handen uit de mouwen en dit alles werd snel gerealiseerd zodat Kranenburg tot de KNVB competitie werd toegelaten.