Nieuwsbrief Oprichting Kranenburg 2.0

Nieuwsbrief Oprichting Kranenburg 2.0

 

Nummer: 1                                                                                             Datum: 16 oktober 2016

 

Ledenaantal tot op heden

 

Om een voetbalvereniging op te kunnen richten moeten er 50 actieve leden verbonden zijn aan de vereniging. De teller van het ledenaantal van Kranenburg 2.0 staat inmiddels op 89! Het vereiste aantal is dus al ruimschoots gehaald en stijgt nog iedere dag.

 

Het is wel van groot belang dat iedereen die zich aangemeld heeft, het aanmeldformulier invult en terugstuurt naar ledenadministratie@fckranenburg.nl. Ook de betaling van de 50 euro bijdrage is belangrijk omdat hiermee het lidmaatschap definitief bevestigd wordt. Deze gegevens moeten wij toevoegen aan de aanvraag voor het KNVB lidmaatschap. De leden die dit nog niet hebben gedaan, verzoeken we op dit op korte termijn te doen.

 

Oprichtingsbestuur bekend

 

John van Kuijeren is druk bezig geweest met het zoeken naar mensen die een plekje willen gaan vervullen in het oprichtingsbestuur van kranenburg 2.0. De volgende personen zullen het bestuur vormen:

 

Henk de Haas                                                 Voorzitter

Peter de Zoete                                           Penningmeester

Caroline Verstraate                               Secretaris/KNVB zaken

Loek van Driel                                      Voetbaltechnische zaken

Remo Oudshoorn                                            Jeugdzaken

 

Naast bovengenoemde bestuursleden zal Dick Jense de taak van bestuursadviseur gaan vervullen.

 

Vervolgstappen Oprichting Kranenburg 2.0

 

Nu het oprichtingsbestuur bekend is en ook het vereiste aantal van 50 leden is behaald, kunnen de stappen doorlopen worden die nodig zijn om een voetbalvereniging op te richten. Onderstaand een overzicht van de acties die door het oprichtingsbestuur de komende periode uitgevoerd gaan worden:

 

  1. Verzorgen Locatie

Er zijn meerdere gesprekken gaande met andere voetbalvereniging en ook met de gemeente Den Haag om een geschikte locatie te vinden waar we volgend seizoen kunnen gaan voetballen. De gesprekken die nu gevoerd worden zijn allen nog in de ori├źnterende fase. Zodra hier meer over bekend is, zullen we dit meedelen.

 

 

 

  1. Voorbereiding Oprichtingsvergadering

Om uiteindelijk definitief de vereniging op te kunnen richten moet de oprichtingsvergadering hebben plaatsgevonden. Tijdens deze vergadering zullen de leden op verzoek van het bestuur een aantal zaken gaan beslissen of vaststellen waaronder:

  • Het bestuur van Kranenburg 2.0
  • De naam van de nieuwe voetbalvereniging
  • Het clubtenue
  • Het logo
  • De statuten
  • Hoogte contributie

 

De datum voor de oprichtingsvergadering zal gekozen worden wanneer er meer duidelijkheid is over de locatie waar we zullen gaan spelen. Alle leden die zich definitief hebben aangemeld zullen hiervoor een uitnodiging ontvangen.

 

 

Via deze nieuwsbrief wil het oprichtingsbestuur en initiatiefnemer John van Kuijeren iedereen nogmaals bedanken voor hun steun gedurende deze oprichting.

 

Tot de volgende nieuwsbrief!