Uitnodiging Oprichtingsvergadering

 

Nummer: 3 Datum: 8 december 2016

Uitnodiging Oprichtingsvergadering Kranenburg 2.0


Via deze nieuwsbrief willen we alle leden die zich aangemeld hebben voor Kranenburg 2.0 uitnodigen voor de oprichtingsvergadering van Kranenburg 2.0.

De oprichtingsvergadering zal gehouden worden op
maandag 19 december om 19.00 uur in de kantine op het Sportpark Irene (Schaapweg 2 te Rijswijk).

 

Agenda oprichtingsvergadering:

1. Opening
2. Benoeming bestuursleden. De volgende bestuursleden worden voorgedragen:
     • Voorzitter: Henk de Haas
     • Secretaris: Caroline Verstraate
     • Penningmeester: Martin Emmerik
     • Bestuurslid Jeugdzaken: Remo Oudshoorn
     • Bestuurslid Technische zaken: Loek van Driel
3. Vaststellen statuten Kranenburg 2.0
4. Presentatie Organisatie Kranenburg 2.0
5. Benoeming Kascommissie
6. Vaststellen Naam vereniging
7. Vaststellen clubtenue
8. Informatie accommodatie
9. Uitleg vervolgacties
10. Rondvraag
11. Sluiting

Voorafgaand aan de vergadering zal een ieder een ‘stembiljet’ ontvangen. Met dit stembiljet kan een keuze gemaakt worden voor de definitieve naam en het clubtenue. De meeste stemmen zullen gelden!

Een kleine aantekening, alle leden zijn welkom, maar een lid heeft enkel een geldige stem wanneer deze ook aan de oprichtingscontributie heeft voldaan. Mocht je dit nog niet hebben gedaan, dan verzoeken wij iedereen om dit alsnog te doen.

De statuten zullen via onze website www.kranenburg.nl beschikbaar worden gesteld voor iedereen.

Wij zien iedereen graag op maandag 19 december.

Download hier de nieuwsbrief.